Hydrofan HE BaseCoat & Macrofan Clear Tone

Hydrofan HE BaseCoat & Macrofan Clear Tone
W ostatnich latach sektor samochodowy skupił swoją uwagę na poszukiwaniu nowych efektów kolorystycznych, które poprawią wygląd nowych modeli samochodów i zwiększą ich atrakcyjność dla klientów.
Drodzy Klienci,
Informujemy, że wprowadziliśmy nowe produkty systemu HYDROFAN HE BASECOAT:
 
HF350 HYDROFAN LIQUID METAL,
HR915 HYDROFAN EXTRAFLOW REDUCER
HA777 HYDROFAN EASY BLENDING ADDITIVE

W ostatnich latach sektor samochodowy skupił swoją uwagę na poszukiwaniu nowych efektów kolorystycznych, które poprawią wygląd nowych modeli samochodów i zwiększą ich atrakcyjność dla klientów. Spowodowało to konieczność wprowadzenia pigmentów i procesów produkcyjnych nowej generacji, które wymagają innowacyjnych i specjalnych rozwiązań podczas napraw. Dla zapewnienia jak najlepszego dopasowania nowych kolorów przez nasz system mieszalniczy, wzbogaciliśmy go o nową bazę kolorystyczną i nowe dodatki. Nowa baza HF350 zawiera znacznie cieńsze i bardziej płaskie płatki aluminium, niż te zawarte w standardowych lakierach metalicznych. Ten sam pigment jest stosowany w niektórych kolorach przez producenta marki MAZDA i pozwala intensywniej odbijać światło, aby zwiększyć poziom refleksji. Efekt ten nazywany „ciekłym wykończeniem” może zostać odtworzony tylko dzięki zastosowaniu tego specjalnego pigmentu i przy użyciu technik aplikacji, które wymagają określonych rozcieńczalników i dodatków. Baza HF350 jest wymagana na tą chwilę tylko do odtworzenia dwóch kolorów: MAZDA 46G oraz MAZDA 46V, które są dość powszechne, jednak baza ta ma niski poziom rotacji i występuje jako opcjonalna w gamie baz HYDROFAN. Dla prawidłowego odtworzenia kolorów MAZDA 46G i 46V, zostały opracowane specjalne Dane Techniczne CV42 i CV43, którymi należy się ściśle posługiwać podczas procesu naprawy.
 
Oprócz powyższych produktów HYDROFAN, zostały wprowadzone również nowe „tonery” linii MACROFAN:
CT010 MACROFAN CLEAR TONE YELLOW
CT030 MACROFAN CLEAR TONE RED
Są to koloranty nowej generacji, stworzone do barwienia najnowszych lakierów bezbarwnych bazujących na najbardziej zaawansowanej technologii: MC405 UHS oraz MC500 HS. Nowe produkty, stosowane w specjalnych procesach lakierniczych, pozwalają odtworzyć kolory o szczególnej głębi i lustrzanych refleksach, których nie można osiągnąć stosując dostępne pigmenty perłowe, z użyciem tradycyjnych produktów i standardowych metod. Dla jak najlepszego odtworzenia tych kolorów, do systemu Lechler zostały wprowadzone nowe produkty:
CT010 MACROFAN CLEAR TONE YELLOW
CT030 MACROFAN CLEAR TONE RED
Dzięki opracowaniu specjalnych Danych Technicznych Procesu Lakierniczego – CV044 „Cykl z zastosowaniem barwionego lakieru nawierzchniowego”, użytkownik uzyskuje dostęp do kompletnej informacji na temat stosowania nowych produktów i przebiegu pełnego cyklu lakierniczego. Należy podkreślić, że wszystkie receptury kolorów z zastosowaniem HF350 i/lub barwionego lakieru nawierzchniowego są dostępne w programie Lechler MAP®, po jego zaktualizowaniu.
 
Ufamy, że poszerzenie naszej oferty o powyższe produkty pozwoli sprostać wszelkiemu zapotrzebowaniu Państwa klientów w zakresie kolorystyki i podniesie jakość pracy końcowych użytkowników.
Z wyrazami szacunku,
Zespół STS-Berg


Czy wiesz, że...

przez naszą firmę na poziomie subatomowym są identyczne we wszystkich mierzalnych właściwościach jak cząstki używane przez innych producentów
jest mniej skutecznym sposobem mieszania farb niż mieszalnik żyroskopowy. W każdym przypadku zalecamy po procesie mieszania otwarcie opakowania i weryfikację skuteczności mieszania.
Tecnogrip kolorze czarnym i innych ciemnych barwach absorbuje całe promieniowanie słoneczne
Pigmenty systemu LECHSYS nie sedymentują szybko (nie opadają na dno), dlatego trzeba je mieszać regularnie ale krótko.
Dobarwianie kolorów (zwłaszcza białych) pigmentami bardzo skondensowanymi może być niedostatecznie precyzyjne w odmierzaniu.
Syntolack a ogólnie wszystkie farby syntetyczne schnące na powietrzu mogą być utwardzane poprzez dodatek 10-20% 29344 ISOLACK INDURITORE.
Sam binder z utwardzaczem może być stosowany jako lakier bezbarwny o bezpośredniej przyczepności.