Elementy składowe towarów oferowanych

przez naszą firmę na poziomie subatomowym są identyczne we wszystkich mierzalnych właściwościach jak cząstki używane przez innych producentów

 i inne firmy i jakiekolwiek roszczenia patentowe wynikające z tego tytułu nie będą rozpatrywane. 

Makroskopowo to żart ale mikroskopowo już nie. Niemniej szanujemy wszystkich słuszne roszczenia do praw autorskich.